Onderzoek ‘Internationaal Ervarlingsleren’ afgerond

LiesNieuws

“Let Them Bloom” – Een onderzoek naar het Internationaal Ervaringsleren bij (dreigende) voortijdige schoolverlaters, is in mei 2014 afgerond.

In opdracht van Bloom hebben studenten van de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek gedaan naar de wijze waarop Bloom ‘internationaal ervaringsleren’  inzet voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar die hun school, in de regio Leiden, voortijdig (dreigen te) verlaten.

Uit het onderzoek is gebleken dat internationale jongerenprojecten een positieve uitwerking hebben op jongeren. Jongeren geven het vaakst aan dat ze beter kunnen omgaan met nieuwe situaties en meer zelfvertrouwen hebben. Jongeren zijn eerder geneigd om verder onderwijs te volgen en er is meer duidelijkheid over eigen ambities. Lees het hele onderzoek:

let them bloom onderzoek 2014