Ervaringsreis ‘I was here’

LiesNieuws

In maart 2015 is de succesvolle ervaringsreis ‘I was here’ naar Turkije geweest. Acht jongeren (18-26 jaar) hebben met professionele begeleiders twee weken vrijwilligerswerk gedaan in Adrasan. De jongeren waren aangemeld door  Jeugdformaat, Cardea, Jatiz en RMC Holland Rijnland. Alle jongeren hebben aan hun eigen doelen gewerkt, maar als groep de ervaringsreis gedaan. De professionals van Bloom  hebbben de jongeren voor, tijdens en na de reis gecoacht om de persoonlijke ontwikkeling goed te begeleiden en vast te houden.

Vrijwilligerswerk

In Turkije hebben de jongeren onder andere meubels geschilders en onderhouden, landwerk gedaan en lesgegeven over recycling op een lokale basisschool. Iedere jongere heeft met zijn coach het leerproces en de werken geëvalueerd aan de hand van de vooraf gestelde doelen. Na de ervaringsreis hebben de deelnemers gezamenlijk en individueel (met de coach en ouders) een plan gemaakt om het geleerde thuis in de praktijk te kunnen brengen en vast te houden.

Resultaten

Alle jongeren hebben veel geleerd en iedere stap -hoe klein ook- helpt om zelf weer regie op de toekomst te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan loskomen van oude patronen en verantwoordelijkheid nemen. Drie jongeren hebben werk gevonden met zekere mate van begeleiding om dit vol te houden. Twee jongeren hebben weer een normaal dag- en nachtritme ontwikkeld. Ze proberen met hulp structuur in hun dagen aan te brengen en daar vanuit verder te werken aan de toekomst. Twee jongeren werken aan het doorbreken van hun isolement door middel van deelname aan activiteiten en het aangaan van vriendschappen.