Bloom kan het hele traject van ervaringsleer voor u regelen of delen ervan:
  • De subsidieaanvraag en de afhandeling van het eindverslag naar Erasmus+ en eventuele andere subsidieverstrekkers.
  • De accreditatie om sending en coördinating organisation te zijn binnen de European Voluntary Services (EVS) van Erasmus+.
  • Zorgen voor een geaccrediteerde betrouwbare hosting organisation binnen EVS.
  • Regelen van alle afspraken met de buitenlandse partner (accommodatie, catering, vrijwilligerswerk, begeleiding en dergelijke).
  • Het verzorgen van de reis (tickets, visa, transfers, verzekeringen).
  • Vooraf training van de begeleiders en jongeren (groepsbijeenkomsten voor de reis en erna). Inclusief handboek voor begeleiders en werkboek voor de jongeren.
  • Achterwacht voor de begeleiders en de ouders/achterblijvers in Nederland tijdens de reis.
  • Verslaglegging over het project met de behaalde resultaten.
  • Advies- en evaluatieverslag per deelnemers.