Missie

“De kracht om te groeien”

Iedereen heeft het recht om mee te doen in de samenleving. Meedoen betekent beschikken over draagkracht en zelfredzaamheid. Kwetsbare groepen in de samenleving hebben hulp nodig om naar eigen kunnen optimaal te participeren in een maatschappij die steeds hogere eisen stelt.

Visie

“Ervaring is de beste leermeester”

Bloom foundation versterkt kwetsbare doelgroepen door middel van ‘niet formeel leren’ of ‘ervaringsleren’. Bloom initieert, begeleidt en faciliteert op een professionele manier, al dan niet internationaal, ervaringsleren. Bloom Foundation is speciaal voor kwetsbare jongeren en jong volwassenen.
Bloom Foundation stimuleert internationale kennisdeling van ‘good practices’. Zij bouwt actief aan een internationaal kennisnetwerk over ervaringsleren.

Werkwijze

Ervaringsleren wordt bij Bloom vormgegeven in een groepsreis waarin jongeren vrijwilligerswerk uitvoeren. De jongeren leren in een informele setting waar bewuste leersituaties worden gecreëerd. De combinatie van de ervaring en de reflectie erop zorgt ervoor dat de deelnemer nieuwe vaardigheden aanleert, ontwikkelingen doormaakt en integreert in het gedrag.

Ervaringsleren voor jongeren bestaat bij Bloom uit korte intensieve projecten. Een project is opgebouwd uit drie fasen: de voorbereiding, de reis en de implementatie van het geleerde in het dagelijks leven. In de voorbereiding stelt de jongere samen met een professional persoonlijke doelen op waaraan hij wil werken. Tijdens individuele en groepsmomenten voor, tijdens en na de reis krijgt de jongere hierin professionele begeleiding. Aan de hand van de vooraf gestelde doelen wordt het geleerde na de reis geëvalueerd en omgezet naar concrete acties in het dagelijks leven.
Ook na de reis krijgt een jongeren nog een periode actief begeleiding om het geleerde duurzaam te borgen.

Wat betekent dit?

Bloom kan het gehele traject voor u regelen of delen daarvan. Lees meer: Bloom in actie