Training Course JOYN

Datum: 18-22 november 2020 - Lage Vuursche - Nederland

Internationaal vrijwilligerswerk, waaronder de European Solidarity Corps, is een geweldige manier om het proces van zelfontwikkeling van jongeren met minder kansen te stimuleren. Bloom heeft een methode ontwikkeld voor het organiseren en uitvoeren van internationale ervaringsreizen (onder ESC) voor kwetsbare doelgroepen.

Deze training (TC) is bedoeld voor jeugdwerkers en organisaties die werken met jongeren met minder kansen, die al hun jongeren willen betrekken bij vrijwilligerswerk. In deze TC leren ze hoe ze een begeleide vrijwilligersorganisatie op korte termijn onder het Europees Solidariteitskorps kunnen plannen, organiseren en uitvoeren. Goede ondersteuning door jeugdwerkers is essentieel om deze jongeren de beste manier te bieden om te helpen, leren en ontwikkelen.

De doelen zijn daarom als volgt:

 • Om de competenties van jeugdwerkers te vergroten voor een optimale facilitering van het leerproces van jongeren met minder mogelijkheden voor vrijwilligerswerk op korte termijn:
  • Promotie, werving en selectie van jonge deelnemers;
  • Voorbereiding van de jonge deelnemers, zoals motivatie en verwachtingen, het stellen van leerdoelen, interculturele communicatie en teambuilding;
  • Monitoring en ondersteuning van het individuele en groepsleerproces tijdens het vrijwilligersproject;
  • Het reflecteren en evalueren van het leerproces na de ervaring met vrijwilligerswerk, en het verbinden met toekomstige doelen.
 • Leren over de verspreiding van de resultaten van vrijwilligersprojecten.
 • Het Europees Solidariteitskorps introduceren als een concrete kans voor vrijwilligerswerk op korte termijn voor jongeren met minder kansen.

Meer weten over dit project?