Hug to Employment

Looptijd: september 2019 - september 2021

Aan dit internationale project ter voorkoming van schooluitval, doen organisaties op het gebied van niet-formeel en formeel leren uit Spanje, Noorwegen en Nederland mee. Ajuntament de Silla is de projectleider van Hug to Employment.

Doel is een individuele coaching methode te ontwikkelen om kwetsbare jongeren binnen het voortgezet en beroepsonderwijs te begeleiden. De begeleiding zal plaatsvinden op sociale, educatief en emotionele vaardigheden en ontwikkkeling. Daarnaast zal nav goede voorbeelden uit Europa een programma worden ontwikkeld waarbij de inzet van een jongerencoach moet zorgen voor een aansluiting met kwetsbare scholieren. Deze jeugdcoach werkt zowel op school als op buitenschoolse gebieden.

Tevens zullen er 60 goede voorbeelden op het gebied van coaching, begeleiding en methodieken, ter voorkoming van schooluitval, worden verzameld. Deze bundeling kan dienen als middelenbank en inspiratiebron voor derden.

Algemene doelstellingen:

  • Verlagen schooluitval;
  • Bieden van steun aan jongeren op alle levensgebieden;
  • Creëren van een gecoördineerd lokaal netwerk van organisaties die betrokken zijn bij sociale integratie van jongeren en arbeid;
  • Ontwikkelen van een coachingsmethode om vooruitval te voorkomen en verminderen;
  • Talentontwikkeling bij jongeren.
 

Meer weten over dit project?