Projecten

Bloom initieert en neemt deel aan (inter)nationale projecten rondom leren en het zichtbaar maken van leren. Deze Europese projecten worden veelal gefinancierd vanuit Erasmus+.

Zelf aan de slag

Internationaal project waarin online en offline materialen ontwikkeld worden voor organisaties die met badges aan de slag gaan.

leren en ontwikkelen

Internationale training in de Bloom methode voor het organiseren en uitvoeren van een internationale ervaringsreis (ESC) voor kwetsbare groepen.

voorkomen schooluitval

Internationaal project met onderzoek naar en ontwikkeling van niet formele leermethoden om schooluitval te voorkomen.

Voorkomen schooluitval

Internationaal project met onderzoek naar en ontwikkeling van een methode om niet formeel leren binnen het formele onderwijs te implementeren, ter voorkoming van schooluitval.

persoonlijke ontwikkeling

Een overzicht van internationale ervaringsreizen die Bloom heeft georganiseerd.

competenties zichtbaar maken

Internationaal project met onderzoek naar en ontwikkeling van een methode om niet erkend leren te (h)erkennen en inzichtelijk te maken.

leren en ontwikkelen

Internationale training en opbouwen van Europees netwerk om kwalitatief goede projecten te ontwikkelen en aan te bieden aan kwetsbare jongeren.

Meer weten over onze projecten?