Projecten

Bloom initieert en neemt deel aan (inter)nationale projecten rondom leren en het zichtbaar maken van leren. Deze Europese projecten worden veelal gefinancierd vanuit Erasmus+.

Zelf aan de slag

Internationaal project waarin online en offline materialen ontwikkeld worden voor organisaties die met badges aan de slag gaan.

leren en ontwikkelen

Jonge changemakers worden opgeleid om verschil te maken voor de wereld van morgen. Met een groot netwerk laten we bijzonder talent zien dat we samen verschil kunnen maken.

voorkomen schooluitval

Internationaal project met onderzoek naar en ontwikkeling van niet formele leermethoden om schooluitval te voorkomen.

Voorkomen schooluitval

Internationaal project met onderzoek naar en ontwikkeling van een methode om niet formeel leren binnen het formele onderwijs te implementeren, ter voorkoming van schooluitval.

persoonlijke ontwikkeling

ESC

Een overzicht van internationale ervaringsreizen die Bloom heeft georganiseerd.

competenties zichtbaar maken

Internationaal project met onderzoek naar en ontwikkeling van een methode om niet erkend leren te (h)erkennen en inzichtelijk te maken.

Gelijke kansen jongeren en jongerenwerk

Samenwerking met jongerenwerk in Turkije waarin gelijke kansen voor jongeren en jongerenwerk centraal staat.

Erkenning van al het leren

Internationaal project met onderzoek naar het schaalbaar maken van digitale badges in Europa.

Ontdek talent en competentie

Internationaal project waarin workshops voor professionals en werkzoekenden worden ontwikkeld over het ontdekken van talent en competenties

Meer weten over onze projecten?