civil society dialogue

Looptijd: actief

Stichting Bloom doet samen met Pi Youth Association in Izmir onderzoek naar sociale dialoog tussen organisaties die werken met jeugd. 

“Civil Society Dialogue” is een subsidieprogramma dat tot doel heeft de niet- gouvernementele organisaties in Turkije ne de Europese Unie samen te brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en een duurzame dialoog op te bouwen. Wat kunnen we als organisaties die werken met jeugd van elkaar leren? En hoe kunnen we als jongerenwerkers ervaring en expertise uitwisselen?

 

Binnen dit project doen we onderzoek naar sociaal beleid en werkgelegenheid voor jongerenwerk, organiseren we conferenties en trainingen én uitwisseling met jongerenwerkers uit Turkije. 

Meer weten, neem een kijkje op de website van het project

Meer weten over dit project?