Share the badge

Looptijd: september 2019 - oktober 2022

In dit vervolgproject op het internationale project ‘Shared Responsibility’ hebben we Open Badges en met name de SHARE methode toegankelijk gemaakt voor verschillende soorten organisaties.

Het doel van het project is om de kloof tussen kwetsbare groepen mensen in onze samenleving en de arbeidsmarkt te verkleinen om deze personen tot actieve deelnemers aan onze samenleving te maken. In dit project richtten we ons vooral op organisaties die werken met migranten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project heeft organisaties tools geven om een ​​beter inzicht te krijgen in de leerpaden binnen hun organisatie en hoe badges hieraan gekoppeld kunnen worden.

Producten

Binnen de looptijd van SHARE the Badge is er gewerkt aan verschillende ‘intellectual out-puts’, deze producten zijn  vrij te gebruiken en zijn te downloaden op www.sharedresponsibility.eu

Er is een Toolkit gemaakt waarin offline materialen voor organisaties en gebruikers en een online training voor organisaties over het implementeren van de SHARE-methode in hun organisatie, zit. Een handleiding voor organisaties vormt een aanvulling op deze training. Ook is er een online module ontwikkelt voor gebruikers hoe badges te ontvangen en te gebruiken.

Partners

In dit project werkten de partners uit 7 verschillende landen samen (Spanje, Italië, Finland, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk).

Lees ook onze nieuwsbrief 

Meer weten over dit project?