Clue to Inclusion

Looptijd: september 2018 - november 2019

Van september 2018 tot november 2019 hebben 8 organisaties (onderwijs en jeugd/jongerenwerk) uit Finland, Noorwegen, Spanje en Nederland zich bezig gehouden met de vraag:

‘Kan voortijdige uitval van leerlingen/studenten uit het Voortgezet Onderwijs en het MBO verkleind worden door het inzetten van niet formele leermethoden binnen het formele onderwijs? ‘

Of anders gezegd: leidt de combinatie van formele en niet formele leermethoden tot inclusiever onderwijs?

Onderwijs instellingen en organisaties voor jeugdzorg en jeugdwerk hebben binnen hun eigen instelling, stad en regio gesproken met jongeren, docenten, hulpverleners en gemeentes. Er is onderzoek gedaan naar bestaande succesvolle voorbeelden en meetmethoden. Vervolgens is in Europees kader bekeken welke voorbeelden verspreid kunnen worden, wat de werkzame factoren zijn en hoe dit voor studenten/docenten/ onderwijsinstellingen helpend kan zijn.
Dit project is gefinancierd door Erasmus+ Jeugd binnen een Key Action 2 Strategisch partnerschap.

Er zijn 3 uitkomsten van dit projecten:

  • Een overzicht van de werkzame factoren van niet formele leermethoden die binnen het onderwijs kunnen worden toegepast.
  • Een onderzoek naar de potentie van het combineren van formeel-, niet formeel- en informeel leren.
  • Een handboek voor het gebruik van Open Badges als her- en erkenning voor de vaardigheden die studenten opdoen middels niet formeel leren.

Zie hier ook de pdf met de projectuitkomsten.

Meer weten over dit project?