Badge Europe

Looptijd: september 2020 to februari 2023

Aan dit internationale project met de missie ‘uitvinden hoe het gebruik van Digitale Badges in Europa kan worden opgeschaald’ , doen organisaties op het gebied van niet-formeel en formeel leren uit Duitsland, Noorwegen en Nederland mee.  

 

Hoewel de voordelen van digitale badges allang bekend zijn, is er nog steeds geen doorbraak en hun potentieel om niet-formeel leren en niet liniair leren aan te moedigen en te erkennen is nog steeds slechts theoretisch. Om dit op te lossen moeten we begrijpen waarom dit zo is.

In BadgeEurope doen we onderzoek naar bestaande user cases en bestaande digitale systemen. Tevens onderzoeken we de behoeften en verwachtingen van stakeholders. NAV de uitkomsten van dit onderzoek ontwikkelen we een methode en toolkit die schaalvergroting van het gebruik van digitale badges mogelijk maakt. 

Hiermee hopen we dat er flexibelere, leerlinggerichte en inclusieve manieren van leren ontstaan en hiermee een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken. 

 

Dit project wordt medegefinancierd door Erasmus+ Adult education. 

Meer Lezen? Bekijk de website van BadgeEurope

Meer weten over dit project?