EntR-21

Looptijd: november 2020 - oktober 2022

Van november 2020 tot oktober 2022 buigen 6 organisaties uit Belgie, Slovenie, Finland, Polen en Nederland zich over de uitdaging:

‘ hoe kunnen werkzoekenden beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt?’ 

Organisaties die zich bezig houden met volwassen educatie  en de match op de arbeidsmarkt, bundelen in het project Entrepreneurship and 21st century skills hun ervaring en expertise. Het streven is middelen te ontwikkelen waardoor werkzoekenden beter in staat zijn aan te tonen welke vaardigheden ze bezitten. Binnen een training ontdekken de cliënten hun vaardigheden en krijgen ze de kans deze aan te tonen met behulp van Open Badges. De verwachting is dat mensen beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt als ze weten wat ze kunnen en dit ook aan de buitenwereld kunnen laten zien. Dit project wordt gefinancierd door Erasmus+ Volwassen Educatie, binnen een Key Action 2 strategische partnerschap.

Er worden 3 materialen opgeleverd:

– Een training voor cliënten over het ontdekken van hun 21e eeuwse vaardigheden en ondernemersvaardigheden.

– Een training voor begeleiders over het ontdekken van vaardigheden bij cliënten.

– Een set van Open Badges behorende bij de opgedane vaardigheden van cliënten.

 

Want to know more about this project?