Shared responsibility

Looptijd: September 2016 - augustus 2018

De SHARE methode is het resultaat van een Europees project ‘Shared Responsibility’, gefinancierd door Erasmus +. Zes regio’s in Europa hebben onderzoek gedaan naar hoe competenties, welke niet herkend worden door een certificaat of diploma, zichtbaar gemaakt kunnen worden. Zie voor meer informatie; www.sharedresponsibility.eu 

De SHARE methode en -systeem zijn makkelijk inzetbaar voor diverse doelgroepen in heel Europa en is gratis online beschikbaar. Wanneer u SHARE wilt gaan gebruiken, raden wij u aan om contact op te nemen met Bloom.

SHARE badges; (h)erkennen van vaardigheden

Wat als alle jongeren, inclusief de meer kwetsbare jongeren, hun verworven vaardigheden en competenties kunnen laten zien op een manier die in de samenleving herkent en erkent kunnen worden? Wat als de kloof tussen deze jongeren en (mogelijke) werkgevers zou worden overbrugd door één systeem? De SHARE methode en het SHARE systeem maken gebruik van ‘Open badges’ om verworven vaardigheden en competenties welke zijn opgedaan binnen informeel leren, niet-formeel leren en het formele onderwijs.

Er zijn extra kwetsbare groepen jongeren die niet in staat zijn aan een baan te komen omdat zij de officiële documenten (diploma/certificaten hebben) niet bezitten. SHARE richt zich vooral op jongeren zonder diploma en werk, (potentiële) drop-outs, jonge vluchtelingen en migranten, in de leeftijd 16-30 jaar. Geen diploma of certificaat betekent niet dat zij geen vaardigheden bezitten. Als een jongere zijn/haar vaardigheden en competenties kan laten zien aan een toekomstige werkgever op een manier waarop die her- en erkent kan worden, zal de kans op een baan enorm toenemen.

Open Badges

SHARE zorgt dat je vaardigheden kan erkennen door middel van Open Badges. Open Badges zijn digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde competenties (kennis of vaardigheden) bezit. Niet alleen formele kennis via een diploma behaald, maar ook informele vaardigheden kunnen zo gewaardeerd worden door opleiding of werk.

Open Badges vertegenwoordigen een meer gedetailleerd beeld dan een CV en ondersteund een leven lang leren. Meer weten over wat badges zijn? Zie dit filmpje; https://www.youtube.com/watch? v=HgLLq7ybDtc

SHARE methode

De SHARE methode richt zich op 4 gebieden van vaardigheden welke van belang zijn voor een baan. Elk gebied heeft een eigen collectie van Badges binnen het SHARE systeem. De Badges zijn makkelijk te verdienen door het gebruik van een app. De 4 gebieden zijn:

  • Digitale vaardigheden
  • Sociale vaardigheden
  • Ondernemerschap
  • Communicatie

Meer weten over dit project?