Shared responsibility_oud

In heel Europa zijn er jongeren die een kwetsbare groep vormen, omdat zij niet de relevante diploma’s of certificaten hebben en daardoor moeilijker aan een baan komen. Zij vormen de doelgroep van ons project ‘Shared Responsibility’. Het niet hebben van een diploma of certificaat betekent niet dat zij geen vaardigheden en competenties hebben. Van september 2016 tot augustus 2018 beogen de projectpartners een SHARE methode en systeem te ontwikkelen om vaardigheden en competenties van jongeren te herkennen en erkennen welke opgedaan zijn door informeel, niet -formeel en formeel leren. Het is de bedoeling om met gebruik van Badges de vaardigheden en competenties inzichtelijk te maken. Badges zijn aantrekkelijk voor jongeren en maakt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt helderder en tegelijkertijd versterkt het hun zelfvertrouwen .

Meer lezen? Kijk op sharedresponsibility.eu